Objectius

 
 
  1. Explorar la intersecció entre la conducta humana i la tecnologia. Estudiar des dels problemes comportamentals que pot suposar la tecnologia fins els beneficis que pot tenir el seu ús per canviar la conducta de les persones i millorar el seu benestar.
  2. Promoure la transferència dels resultats d'investigació dels integrants del laboratori cap a l’àmbit aplicat, professional i als sectors socials afectats o interessats.
  3. Desenvolupar protocols, procediments o eines d’avaluació i d’intervenció psicològica i neuropsicològica, basats en TIC, que ajudin al diagnòstic i/o tractament d’alteracions comportamentals així com a la promoció de la salut mental de les persones.